Een mens is  pas vergeten als zijn naam  vergeten is'
 

Bella Prins-Schwab

Op maandagmiddag 16 november 2020 zal er voor Bella Prins-Schwab een Stolperstein gelegd worden.


Laatste woonadres in Dinxperlo, Hogestraat 83


Bella Schwab was geboren op 25 januari 1875 in Frankfurt am Main. Na haar huwelijk met fabrikant Benjamin Prins van de Deventer Tapijtfabriek M.Prins, woonde zij in Dinxperlo. Het echtpaar kreeg drie zonen.

Benjamin was lang ziek en overleed in 1939 in een ziekenhuis in Arnhem. Hij ligt op Moscowa begraven op de Joodse begraafplaats.


Vanuit Arnhem waar het echtpaar Prins in 1938 wegens de ziekte van Benjamin naartoe verhuisd was, keerde Bella na de dood van haar man weer terug naar Dinxperlo. Zij nam voorlopig haar intrek in de villa 'Op Honk' aan de Hogestraat bij haar zoon Maurits, schoondochter Johanna en de kleinkinderen Hetty en Bob. In juli 1940 verhuisde zij naar Amsterdam, Rafaelplein 35. Ook daar bleef zij niet lang en verhuisde in oktober naar het huis Herzberger aan de Titiaanstraat 17. In januari 1941 vertrok Bella tenslotte naar Apeldoorn.

Daar hoopte zij in het Apeldoornsche Bosch, een instelling voor Joodse mensen met een psychische aandoening, haar veilige haven te vinden. In 1943 moest al het niet/Joodse personeel ontslagen worden. Veel joodse mensen, jong en oud, namen hun plek ik daar zij de instelling midden in het bos  als veilig zagen. Ook meerdere Joden uit Amsterdam namen hier hun toevlucht, waaronder Bella.Foto: Joods Monument.

Helaas bleek dit niet haar redding te zijn. Op 20 januari 1943 werd het tehuis leeggehaald en de bewoners en verplegend personeel afgevoerd naar Westerbork.  Zo'n 1300 bewoners en 50 verplegers en verpleegsters vonden in Auschwitz de dood, waaronder Bella. Zij werd op 25 januari 1944 vermoord in Birkenau-Auschwitz.


https://www.verenigingoudapeldoorn.nl/fotoalbum/straat-ij-z/zutphensestraat-apeldoornsche-bosch.html


https://www.destentor.nl/apeldoorn/namen-holocaust-slachtoffers-het-apeldoornsche-bosch~aecbff20/?referrer=https://nl.search.yahoo.com/


https://www.apeldoornschebosch.nl/geschiedenis


Naast kleine Mau, hadden Bella en Benjamin nog een dochter en twee zonen; 


Mavie , geboren in Dinxperlo in 1895 en al jong overleden.


Salomon, geboren in Dinxperlo op 11 augustus 1899, hij was woonachtig in Amsterdam en werkte als handelsreiziger. Hij trouwde op 14 februari 1934 met Betsy Bierman en het echtpaar vestigde zich aan de Watteaustraat 38 in Amsterdam. Daar werd zoon Benjamin Emanuel en dochter Henriëtte Bella geboren. Het gezin zal de oorlog niet overleven en allen worden vermoord op 23 juli 1943 in Sobibor. 


Leopold Isidoor, geboren in Dinxperlo op 8 januari 1908 verhuisde in 1936 naar Arnhem en was woonachtig aan de Parkstraat 66. In 1938 verhuisde hij naar de Apeldoornseweg.  Tenslotte vertrok ook hij naar Amsterdam en vestigde zich aan de Overtoom 6. Hij kwam om in Buchenwald op 27 februari 1945.


Alhoewel Dinxperlo voor Bella niet het laatste woonadres was, zal onze stichting toch op het adres van de familie van kleine Mau aan de Hogestraat een Stolperstein leggen, zodat zij herenigd zal worden met haar familie.