Een mens is  pas vergeten als zijn naam  vergeten is'
 

Maurits Prins, grondlegger van de Deventer Tapijtfabriek Maurits Prins. Een overzicht van zijn beide families en kinderen uit twee huwelijken.

 


Oprichter van de Deventer Tapijtfabriek is Maurits Prins, geboren op 4 november 1840 in Arnhem, als zoon van Philip Liepman Prins en Mietje Schaap.

In 1869 begint hij een tapijtfabriek in Deventer, toen al bekend om zijn tapijtindustrie.

Wanneer men de familiegeschiedenis vervolgt van deze 'stamvader' Maurits Prins, is men niet alleen getuige van de verschrikkingen die zoveel familieleden ten deel zijn gevallen, maar men ziet ook de soms opmerkelijke levenswandel van diverse nazaten en aangetrouwde familie. Zo waren zij politiek en maatschappelijk actief, ondernemers, advocaat of kunstenaar; zij waren allen aangeziene burgers, die deel uitmaakten van het dorp of de stad waarin zij woonden. 

De familie Prins heeft veel betekend voor de inwoners en ontwikkeling van Dinxperlo..


Op 31 mei 1866 trouwt Maurits Prins hij in het Duitse Stolzenau met zijn eerste vrouw Julie Lipmann. Het huwelijk werd in 1867 nogmaals bezegeld in Deventer. Lang heeft het huwelijk niet geduurd want Julie stierf op 9 november 1881 in Deventer op de leeftijd van 39 jaar. 

Maurits en Julie kregen zes kinderen: Philip Prins (1867), Maximiliaan Prins (1870) , Benjamin Prins (1871), Izaak Prins (1874), Lodewijk Prins (1876) en Mietje Prins (1878).

Wegens de gunstige ligging van Dinxperlo ten opzichte van Duitsland, stichtte hij omstreeks 1875 een filiaal van de Deventer Tapijtfabriek in zowel Dinxperlo als in het aangrenzende Duitse Suderwick.


In 1882 hertrouwde Maurits Prins in Berlijn met Friederika Martha Kalisch uit Berlijn en verhuisde hij met zijn gezin naar Dinxperlo. Met Friederika kreeg Maurits nog vier kinderen:

Julie Prins (1883),  Wilhelmina Prins ( 1884), Louis Prins (1885) en Izak Prins (1887)

Maurits was jarenlang voorzitter van de Israëlitische gemeente in Dinxperlo en lid van de commissie van toezicht van het Centraal Israëlitisch Weeshuis in Utrecht.


Maurits Prins is 72 jaar geworden en overleden op 8 mei 1913 in Haarlem. Zijn vrouw Friederika is in Amsterdam op 17 maart 1934 overleden op 78-jarige leeftijd. 

  

Kinderen uit zijn eerste huwelijk met Julie Lipmann:


Philip Prins, geboren in Deventer ( 13 juli 1867) en overleden in Amsterdam op 28 november 1938. Hij was directeur van de Tapijtfabriek in Dinxperlo/Suderwick

Hij trouwde in Amsterdam op 28 februari 1894 met Marianna Gomperts (Amsterdam, 26 november 1866- Amsterdam, 6 februari 1952)  Het gezin woonde in Villa de Pol op de hoek Aaltenseweg - Terborgseweg in Dinxperlo

Ze krijgen 3 kinderen:

         Maurits Philip, geboren in Dinxperlo (12 december 1898) en in Dinxperlo bekend staand als Lange Mau. Hij voerde samen met zijn neef Maurits, de kleine Mau, de directie over de Tapijtfabriek .

Samen met zijn vrouw Bertha Spanjaard en hun 3 kinderen, is hij weggevoerd vanuit zijn woonhuis Villa De Pol in Dinxperlo, waar de familieleden in diverse vernietigingskampen terecht kwamen. Voor Maurits Philip Prins en zijn gezin zullen in Dinxperlo in 2020 Stolpersteine gelegd worden.


          Mina geboren in Dinxperlo (17 september 1896) Zij trouwde in Amsterdam op 7 maart 1916 met Eduard de Vries, directeur een NV.

Het echtpaar kreeg een dochter, Marianne (28 april 1918) en een zoon, Paul Hugo ( 5 juli 1923)  en woonden aan de Rubensstraat 26II Amsterdam.  

Het hele gezin is vanuit Amsterdam gedeporteerd en omgekomen op 13 augustus 1942 in Auschwitz


           Julie, geboren in Dinxperlo (8 februari 1895) en getrouwd met Hans Weijel. Het echtpaar ging in Enschede wonen en heeft de oorlog overleefd.

Het echtpaar kreeg twee dochters;  Minny en Rita


Maximiliaan Prins, geboren in Deventer (24 april 1870),  koopman in spiegels en is op 8 augustus 1935 in Haarlem overleden.

Hij trouwde in Frankfurt a/d/ Main met Bertha Hirsch en het gezin vestigde zich in Amsterdam. 

Het echtpaar kreeg 5 kinderen:

           Julie Prins

           Harriët Martha Prins, geboren op 13 juni 1900 in Amsterdam

           Maurits Prins

           Mennij Samson Raphael

           Theodore Prins


Benjamin Prins, geboren in Deventer (15 september 1871) 

Hij trouwde op 26 maart 1897 in Frankfurt a/d  Main met Bella Schwab.

Benjamin Prins overleed na een lang ziekbed van 7 jaar in het ziekenhuis in Arnhem op 11 oktober 1939. Hij ligt begraven op Moscowa in Arnhem.

Hij was firmant van de Tapijtfabriek Maurits Prins, voorzitter van de Joodse Gemeente in Dinxperlo, gemeenteraadslid in Dinxperlo van 1920- 1929, en wethouder der Gemeente Dinxperlo van 1927-1929. Ook was hij bestuurslid Groene Kruis en van de vrijzinnige Kiesvereeniging en mede-oprichter Vereeniging Ziekenverpleeging.

Het echtpaar vestigde zich in Dinxperlo en krijgen 5 kinderen:


      Mavi, dochter geboren in 1895. Jong overleden. Datum van overlijden tot op heden nog niet bekend.


           Maurits  Benjamin, geboren in Dinxperlo (11 januari 1898 ), ook wel Kleine Mau genoemd. Hij voerde samen met zijn neef Maurits Philip, de lange Mau, de directie over de Tapijtfabriek . 

Hij trouwde op 2 september 1924 in Amsterdam met Johanna Konijn. Het echtpaar kreeg 2 kinderen, Bob en Hetty. 

Het gezin is vanuit Dinxperlo weggevoerd en omgekomen in Auschwitz. Voor Maurits Benjamin Prins en zijn gezin zullen in Dinxperlo in 2020 Stolpersteine gelegd worden.          Salomon, geboren in Dinxperlo (11 augustus 1899) en overleden op 23 juli 1943 in Sobibor  en gehuwd op 14 februari 1934 in Amsterdam met Betsy Bierman


          Philip Liepman, geboren in Dinxperlo ( 27 april 1904), gehuwd op 10 juni 1930 in Amsterdam met  Cornelia Konijn.


          Leopold Isidoor Prins, geboren in Dinxperlo ( 8 januari 1908). Leopold was vrijgezel en woonde aan de Overtoom 6 III in Amsterdam.

          Hij is omgekomen in Buchenwald op 27 februari 1945.


Izaak Prins, geboren in Deventer(1874) en op 19 januari 1886 in Dinxperlo op 12-jarige leeftijd overleden. 


Lodewijk Prins, geboren in Deventer (1876) en op 14 september 1881 op 5-jarige leeftijd in Deventer, twee maanden voor zijn moeder Julie, overleden.


Mietje Prins, geboren in Deventer (15 juli 1878)  huwde  in Dinxperlo op  19 juni 1901 met de Amsterdamse koopman Mozes de Vries. Het echtpaar vestigde zich in Amsterdam.

Beiden zijn omgekomen in Sobibor op 28 mei 1943.

Het echtpaar krijgt 3 kinderen die de oorlog hebben overleefd:

           Jack Maurits de Vries (1902) Hij emigreert in 1929 naar Canada.

           Martha Frederika de Vries (1904). Zij overleeft de oorlog en overlijdt in 1998 op 94-jarige leeftijd

           Estella Rebecca de Vries (1906). Zij emigreert in 1947 naar Durban.


Kinderen uit zijn tweede huwelijk:


Julie Prins, geboren in Dinxperlo op 6 juli 1883. Julie trouwde op 10 mei 1906 met Soesman Konijn, zoon van de vermogend Amsterdamse juwelier Abraham Konijn.

Het echtpaar kreeg zes kinderen. Julie en Soesman zijn beide omgekomen op 23 februari 1945 in Bergen-Belsen. Zij zijn herdacht met een Stolperstein voor hun laatste woonadres aan de Lairessestraat 88 in Amsterdam.  Voor zover bekend is hun dochter Martha Frederika Konijn (9 januari 1909) omgekomen in Auschwitz op 18 juli 1943.


Wilhelmina Prins, geboren te Dinxperlo (23 juli 1884),  overleden op 19 december 1891 te Amsterdam. 7 jaar oud.

Begraven op de Joodse Begraafplaats Dinxperlo  http://www.stenenarchief.nl/phpr/nik/stenen_archief/nik_view.php?editid1=4530


Louis Prins,  geboren in Dinxperlo (22 augustus 1885).  Verdere informatie nog niet bekend.


Izak Prins, geboren in Dinxperlo (24 februari 1887)  Overleden in Jeruzalem op 8 maart 1968. Hij was advocaat in Amsterdam van 1918 tot 1932. 

Hij trouwde op 9 juni 1925 met zijn halfnicht Harriët Martha Prins (een dochter van Maximiliaan, zoon van Maurits uit zijn eerste huwelijk), waarvan hij later zal scheiden.

Beeldend kunstenaar Ralphael Mozes Prins (1926-2015) is het enige kind van Izak Prins en Harriët Martha Prins.