Een mens is  pas vergeten als zijn naam  vergeten is'