Een mens is  pas vergeten als zijn naam  vergeten is'
 

Josef Gompertz en Johanna Gompertz-Cussel

Oude adres A 326

Aaltenseweg 34


Josef Gompertz, geboren Krefeld (DE) 

Johanna Cussel, geboren Anholt (DE)