Een mens is  pas vergeten als zijn naam  vergeten is'
 

Joodse vluchtelingen in Dinxperlo

Dinxperlo, het 'Jeruzalem aan de Nederlands-Duitsche grens'


Via de grens Suderwick-Dinxperlo kwamen midden jaren '30 veel joodse vluchtelingen Nederland binnen.

Ondanks het latere regeringsverbod op het toelaten van vluchtelingen, liet de Dinxperlose burgemeester Verbeek toch vele vluchtelingen passeren en soms met verstrekking van  een verblijfsvergunning.

Hij was erg begaan met het lot van de Joden.

Dat kwam hem tenslotte duur te staan. Er verschenen talloze tendentieuze artikelen in de dagbladen waarin de rijkdom en de macht van de Joden in Dinxperlo beschreven stond.

De NSB zorgde er tenslotte voor dat burgemeester Verbeek eind 1938 werd geschorst en op 30 april 1939 oneervol uit zijn ambt werd ontheven.

Volgens hen was Dinxperlo, het 'Jeruzalem aan de Nederlands-Duitsche grens'

Pas in de jaren '90 is hij gerehabiliteerd.


In de periode 1933-1941 waren 106 joodse vluchtelingen bij de gemeente geregistreerd.

13 personen kregen een verblijfsvergunning voor 14 dagen met verlenging

14 personen kregen een transitovergunning voor verder doorreis


In 1941 woonden er 85 Joden in Dinxperlo, 44 inwoners werden het slachtoffer van de Holocaust.

een aantal mensen wist onder te duiken en zo de oorlog te overleven.


Bekend is dat onderstaande vluchtelingen door burgemeester Verbeek in Dinxperlo waren toegelaten.

Een klein deel bleef in Dinxperlo wonen en de rest van de vluchtelingen trok verder:


Familie Herz-Stern (Schmallenberg)

De familie Herz-Stern kwam uit het Sauerland en vestigde zich in Dinxperlo.

Helaas werd de familie slachtoffers van de Holocaust. 


Registratie in Dinxperlo in 1931 Pension Otto Herz

Elsa en Adolf Kamp https://www.herdenkingsstenenamersfoort.nl/slachtoffers/friedrich-wilhelm-kamp/

Friedrich Kamp en Ingeborg Gertrud Meijer

Nikolaus Alexander Kamp

https://www.herdenkingsstenenamersfoort.nl/slachtoffers/adolph-kamp/


Aloisa Goldfeld-- doorreis naar Engeland


Frau Markus uit Bocholt


Hent en Alfred Süszkind met moeder


Familie Hülvershorn


Familie Paus


Heer Elting


Dr.Otto Breyer, Sophia Breyer-Herzberg en dochter Marianne


Familie Bongartz

Bernard Bongartz en zijn vrouw Bertha Salomon uit Wesel hadden zich in Rheden gevestigd met hun zonen 

Walter en Kurt.

Zoon Walter overleefde de oorlog niet. 

Walter stierf in Auschwitz    https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/directory.html.de?id=846332        Stolperstein in Wesel (DE)

Ook zoon Erich werd slachtoffer van de Holocaust. Hij werd in Duitsland opgepakt en overleed in Buchenwald.


Julius Wertheimer


Heer Kossen


Twee personen Scharff.

Waarschijnlijk handelt het hier om Paul Scharff uit Keulen en zijn moeder Selma Scharff, geboren Bär uit Weingarten.

Beiden zijn doorgereisd naar Hilversum en tenslotte het slachtoffer geworden van de Holocaust.


Dr.Kurt Wiesbader


Erich Plaat (Haldern)


Julius, Henny en Fritsje Wolf (Essen)


Familie Grünbaum

Max, Kate en dochter Susie. Paardenhandelaar in Dinxperlo.

Hebben de oorlog overleefd.


Frieda Kahn-Tannhauser

Moeder van Kate Grünbaum. Kwam naar Nederland nadat haar kinderen emigreerden.

Stierf vlak voor het moment van onderduiken.


Dr. Otto Baruch en zijn ouders Hermann Baruch en Emilie Wolff uit Gollub


Jetta Meier


Joseph Israel Cussel uit Anholt

( echtgenote Sara Heilbron uit Dinxperlo)

zoon Alexander Cussel , geb. in Anholt

(echtgenote Sara Levy uit Wisch)


Familie Leo Cussel

Joseph en Johanna Gompertz-Cussel


Spiegel


Kaufmann


Regina Schwab-Goldberger

Schoonzus van Bella Prins-Schwab (echtgenote van Bennie Prins).

Regina woonde in Dinxperlo. Heeft helaas de oorlog net overleefd.


Wolf


De Beer


Bentheim


Dortmund


Meta Wohrizek- Sternheim


Caecilia Cosmann


Ida Cosmann


Bron: Het oude volk.  Auteur: Hans Kooger

Aanvullingen en onderzoek: Iris Jansen