Een mens is  pas vergeten als zijn naam  vergeten is'
 

1942

De strenge winter begon zijn tol te eisen. De voorraden in de winkels begonnen snel te slinken. Vooral de brandstoffen werden op rantsoen gesteld, behalve voor de artsen. 

Volle melk was alleen nog maar beschikbaar voor kinderen onder de 14 jaar; er moest melk geleverd worden aan Arnhem  en de boeren konden geen melk meer voor het vee krijgen.

De winter was zo streng dat de scholen moesten sluiten voor een paar dagen en de kerk opriep voor het schenken van brandstof door de kerkgangers.


De bombardementen laaiden weer op in het voorjaar en eind mei werd Keulen zwaar gebombardeerd door de Engelsen.


Dinsdagnacht 2 juni 1942 werd tijdens een luchtgevecht een Engels vliegtuig, de Whitley V bommenwerper Z- 6851, getroffen door Duits vuur. De machine ontplofte en de brokstukken kwamen terecht tussen het Ovinkveld, het Giebink en De Heurne. Toen de resten de grond raakten volgde nog een grote ontploffing; waarschijnlijk door de nog aanwezige bom. vijf Engelse piloten vonden de dood en zijn begraven in Gendringen. 


Op 4 juni haalden de Duitsers de brokstukken weg en gooiden de restanten in een gat. Helaas leverde dat nog een volgend slachtoffer op: een jongen van 20 jaar die bij de weduwe Hofs op de Schaddenhorst inwoonde. 


Stichting De Moezeköttel schrijft hierover op Tracisofwar.nl  

Whitley Mk-V – Z6581
De Whitley Mk-V – Z6581 (Radio Letters: JL = Codeletters No. 10 OTU, Radioletter P) bommenwerper van Dennis Tomlinson vertrok op 1 juni 1942 23.40hrs vanaf vliegveld Abingdon. Zijn crew bestond uit :

Observer R.R.H. Rowe.
Piloot S / Ldr Dennis Tomlinson DFC
Wireles Operator / Airgunner J.O.Little DFM
Air Gunner J.D. O'Sullivan
Wireles Operator / Airgunner J.E. Mc Donald

In de nacht van 1 / 2 juni volle maan met veel vliegtuigen richting Duitsland. Massa's lichtkogels verlichtten den hemel boven Breedenbroek / Dinxperlo. Om 1.40hrs ontstond er een luchtgevecht met veel machinegeweervuur boven Breedenbroek. Een Engelse machine werd getroffen en vloog aan stukken uit elkaar, waarschijnlijk door een ontploffing. Om 01.48hrs boekte de nachtjager van Hptm. Alfred Haesler zijn eerste overwinning op een Whitley V boven Dinxperlo / Breedenbroek.

Het toestel welke bleek het type Whitley te zijn was als het ware in drie stukken gebroken. Deze drie stukken zijn op grote afstand van elkaar terecht gekomen. Twee delen het staartstuk en linker vleugel liggen op het grondgebied van Dinxperlo, en twee andere stukken op het grondgebied van Breedenbroek. Later op die morgen werden op 1500 meter afstand van de romp nog twee piloten gevonden wat het totaal aantal van vijf bemanningsleden zal zijn. Niet veel later arriveerde de Oberleutenant van de luchtmachtbasis uit Enschede de rampplek. Hij besprak de situatie met den Heer de Burgemeester om vervolgens met de auto naar Breedenbroek te rijden voor identificatie van de lijken. Toen dit was geschied gaf de officier opdracht om de lijken te vervoeren naar lijkenkelder te Gendringen. De ter aarde bestelling zal de volgende dag plaats vinden op een nog nader genoemde tijdstip.

http://moezekottel.nl/


Op 17 juni vielen er nog bommen op het Beggelder waarbij alleen wat rundvee het slachtoffer werd.


In 1941 moesten Nederlanders zich melden om in Duitsland te werken. De oorlogsindustrie moest immers op volle toeren draaien en aan mannen was een groot tekort.

Ook de mannen in Dinxperlo en De Heurne moesten hieraan gehoor geven. Op zaterdag 13 juni 1942 vertrokken de eerste 15 mannen naar Noord-Duitsland, op 30 juni vertrok de volgde groep mannen naar Düsseldorf. Gedurende de 2e WO zijn 631.000 mensen tewerkgesteld in Duitsland; een groot aantal vond de dood, of door de geallieerde bombardementen of door ziekte, ongelukken of door zeer slechte behandeling.

Later in het jaar werden ook arbeiders, vooral vaklieden, van de fabrieken van Agterhof, Ten Brinke, Veerbeek, Saba en de Tapijtfabriek gevorderd.

In december werden er nogmaals 25 arbeiders van de Tapijtfabriek opgeroepen. Ze moesten in Bocholt werken en konden 's avonds thuis slapen.

Bernard W. Westerveld, geboren in De Heurne en wonende in Dinxperlo, was het eerste slachtoffer ten gevolge van de 'Arbeitseinsatz'.Vanaf 12 juni werden er Duitse soldaten in Suderwick gelegerd, men verwachtte een invasie in Holland.

Ondertussen draaide de Duitse oorlogsindustrie op volle toeren maar daarvoor waren veel grondstoffen nodig. De reeds stilgelegde spoorlijn Dinxperlo-Varsseveld werd dan ook in augustus opgebroken en afgevoerd als bruikbaar materiaal. Duitsland was immers in oorlog met Rusland en dat kostte veel materiaal en menskracht.


Het voedsel in de westelijke steden werd in de 2e helft van 1942 nu wel heel schaars en het agrarische deel van het land speelde in de voedselvoorziening nu een belangrijke rol.


Het antisemitisme bereikte nu ook op een duidelijke manier Dinxperlo. Begin juli mochten de Joodse inwoners zich alleen nog te voet verplaatsen. Hun fietsen moesten ze inleveren op het gemeentehuis. Bovendien moesten ze een gele ster op hun jas dragen en zich houden aan een avondklok.

Op 10 oktober kregen de Joodse inwoners de aanzegging zich gereed te houden voor vertrek.

20 oktober werden de beide families Prins verraden en gearresteerd; zij vonden allen de dood.


Op 22 oktober was het weer zeer onrustig in de lucht. Boven 't Hagt in Ijzerlo en boven De Heurne werden bommen afgeworpen.

Ook achter de pastorie in Breedenbroek viel een bom in de tuin. Gelukkig vielen er geen slachtoffers te betreuren.